GDPR / AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het opslaan, verwerken en de uitwisseling van gegevens. Tandartspraktijk Identis verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is Tandarts Ben Van Geyte – welkom@identis.be

PatientConsent

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede. meer info