GDPR / AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het opslaan, verwerken en de uitwisseling van gegevens. Tandartspraktijk Identis┬áverzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is Tandarts Ben Van Geyte – welkom@identis.be