Ga naar de inhoud

Afspraak maken

U kunt onze balieassistentes telefonisch bereiken via 03 384 22 22 of via mail welkom@identis.be.
Wij weten graag van tevoren met welke tandarts u een afspraak wenst te maken én welke behandeling u nodig heeft.

Welke gegevens hebben wij nodig voor uw eerste consultatie?

  • uw eID
  • uw medische geschiedenis
    Wij vragen u om een medische vragenlijst .doc of .pdf in te vullen. Dit kan ons helpen in de diagnostiek, therapie en preventie.
    Als u wenst kan u deze vragenlijst ook op voorhand afdrukken en invullen.
  • medisch dossier van uw vorige tandarts, indien mogelijk
Annulatie

Wij vragen u op tijdig aanwezig te zijn voor de behandeling.

Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om de gemaakte afspraken correct te noteren. Indien u wenst, sturen wij de werkdag voor uw afspraak een SMS ter herinnering. Deze SMS dient enkel ter herinnering en geldt niet als bevestiging van de afspraak. Ook indien u géén SMS ontvangt, gaat de afspraak nog steeds door op het afgesproken uur.

Indien u een afspraak onverhoopt niet kan nakomen, verzoeken we u dit tijdig (minstens 24u voor het begin van de afspraak) te laten weten, zodat we iemand anders in uw plaats kunnen behandelen.

U kan ons zowel telefonisch (03/384.22.22) als per e-mail (welkom@identis.be) op de hoogte stellen. Bij afwezigheid zonder tijdige verwittiging behoudt de tandarts het recht om de zittingstijd te factureren.

Betaling

U kan enkel elektronisch betalen bij ons via Bancontact of Payconiq. Wij accepteren geen creditcard noch cash.

Nazorg

Informatieverstrekking is een zeer belangrijk aspect van onze nazorg. Wij lichten u in over de meest gangbare ongemakken en hoe deze vermeden kunnen worden. Indien nodig, vermelden wij u welke medicatie u mag nemen.

Als u nog vragen heeft, kan u ons tijdens de openingsuren telefonisch raadplegen op het nummer 03 384 22 22.

Recall jaarlijkse controle

Indien u wenst, kunnen wij u via mail of post een herinneringsbericht sturen voor uw controle.
Neem hiervoor contact op met het onthaal op het nummer 03 384 22 22 of via mail welkom@identis.be.